BUILD THỬ ĐỘI HÌNH HIỆN ĐANG “HOT” NHẤT | 6 SÁT THỦ – 3 RỪNG | LEBLANC 1 ĐÁNH THƯỜNG CHẾT 1 EM
Tagged on:                                                                                                                                                                                             

7 thoughts on “BUILD THỬ ĐỘI HÌNH HIỆN ĐANG “HOT” NHẤT | 6 SÁT THỦ – 3 RỪNG | LEBLANC 1 ĐÁNH THƯỜNG CHẾT 1 EM

 • November 30, 2019 at 3:54 am
  Permalink

  Iven khó chịu vler

  Reply
 • November 30, 2019 at 3:56 am
  Permalink

  vcl draw game =)))

  Reply
 • November 30, 2019 at 4:21 am
  Permalink

  Tưởng bị khắc chế bởi singed hoá ra là khắc chế lại vì Iver

  Reply
 • November 30, 2019 at 6:24 am
  Permalink

  Sao single chết nhỉ

  Reply
 • November 30, 2019 at 8:19 am
  Permalink

  vl sing bị ivern ko cho chạy vào góc :V

  Reply
 • November 30, 2019 at 11:20 am
  Permalink

  Thằng lồn trung cười gét vcl

  Reply
 • December 2, 2019 at 4:39 am
  Permalink

  Ủa nội tại giải kim đi xuyên mọi vật thể mà lỗi à

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *